Black Kreide Kreda TYP.07A z Węglem organicznym i kwasami humusowymi

Surowcem do produkcji Black Kreide są pokłady Kredy Jeziornej (typ 07 a). Jest to młoda, a tym samym najbardziej miękka forma węglanu wapnia. BLACK KREIDE w swym składzie zawiera węgiel organiczny i kwasy próchnicowe.

Skład nawozu:

  • wapń (CaCO3) – miękki węglan wapnia, kreda jeziorna, wysoce reaktywny kalcyt 88,64% s.m.
  • węgiel organiczny i kwasy próchnicowe (humusowe, fulwowe i huminy) 7,53% s.m.
  • mikro- i makroelementy: (N, P, K, Mg, S, Na, Cu, Zn, Fe, Mn, B)

Amorficzna budowa cząsteczek wapnia powoduje, że kreda ma dużo większą powierzchnię styku wapnia z roztworem glebowym, charakteryzuje się zatem wysoką reaktywnością, co sprawia, że jest bardziej przydatna w rolnictwie i ogrodnictwie od dużo starszych dolomitów i skalnych wapieni.

czarna kreda

Dawkowanie:

BLACK KREIDE: 0,6-2,4 t/ha

BLACK KREIDE jako młodej generacji łatwo rozpuszczalny wapń silnie stymulujący życie biologiczne w glebie. Następuje zatem prawidłowy rozwój mikrobów glebowych, bakterii priobiotycznych i fotosyntetyzujących. Prowadzi to do dynamicznych mineralizacji resztek uprawowych takich jak pozostałe na plantacjach liście, pędy, słoma itp. Następują zatem szybsze przemiany wprowadzanych nawozów organicznych w tym obornika, gnojowicy i innych substancji organicznych zawartych w glebie, co przekłada się na docelowy wyższy poziom próchnicy. Gleba prawidłowo nawożona wapniem takim jak zawarty jest w BLACK KREIDE charakteryzuje się o lepszą strukturą.

  • Kreda – podnosi poziom pH oraz uzupełnia glebę w zasoby wapnia przyswajalnego.
  • Kwasy organiczne – w tym kwasy humusowe – podnoszą poziom życia biologicznego, uruchamiają naturalne procesy regeneracji gleby, procesy próchno twórcze.
  • Węgiel organiczny – w naturalny sposób ponosi poziom węgla w glebie, a więc uzupełnia jeden z najważniejszych składników materii glebowej.

Sposób i terminy stosowania:

Nawóz można stosować w okresie od wiosny do późnej jesieni przed uprawą gleby lub pogłównie gdy warunki wzrostu roślin uprawnych na to pozwalają. Nawóz należy rozprowadzać równomiernie po powierzchni pola przy użyciu dostępnych rozsiewaczy do nawozów.

Trwałość produktu:

Produkt właściwie transportowany i przechowywany zachowuje bardzo dobrą żywotność. Nawet długie przechowywanie nie wpłynie na jakość produktu. Może ulec zmianie jedynie opakowanie (proces wyblaknięcia lub starzenia), ale nie ma wpływu na jakość i reaktywność substancji czynnych.