Supra Calc

Wapno granulowane. Zawartość węglanu wapnia CaCO3 – 90% CaO –MIN. 50% TYP.G.1.1A

O produkcie i zastosowaniu:

SUPRA CALC (węglan wapnia) jest nawozem przeznaczonym do stosowania na wszystkie rodzaje gleb, w szczególności o odczynie bardzo kwaśnym i lekko kwaśnym, we wszystkich uprawach rolniczych, na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na zawartość wysoce reaktywnego składnika powinien być stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w wapń. Jest również popularnym nawozem stosowanym w uprawach warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych. Zalecany na gleby o bardzo niskiej klasie agronomicznej oraz na gleby ciężkie i zwięzłe gdzie należy stosować wapno w postaci odżywczej.

Supra Calc

Charakterystyka:

SUPRA CALC – wapno granulowane przeznaczone jest do odkwaszania wszystkich rodzajów gleb. Nawóz szybko poprawia odczyn gleby, co umożliwia roślinom lepsze pobieranie składników pokarmowych oraz ogranicza pobieranie metali ciężkich np. ołowiu, kadmu, chromu itp.
SUPRA CALC doprowadza do optymalnego dla roślin odczynu podłoża, wnosi do gleby ważny składnik pokarmowy jakim jest wapń, korzystnie wpływa na właściwości fizyczne gleby, co przyczynia się do utrzymania korzystnych dla roślin stosunków powietrzno-wodnych. Wysoka rozpuszczalność stymuluje glebę do szybkiej zmiany pH oraz prawidłowego rozwoju i wzrostu upraw. Jest to produkt zdecydowanie dominujący nad pozostałymi nawozami. Nawóz o wyjątkowo stabilnej granuli i bardzo niskiej wilgotności.

Zasady stosowania:

SUPRA CALC nie da się przedawkować oraz w żaden sposób zaszkodzić glebie lub roślinom. Produkt EKOLOGICZNY pochodzenia naturalnego. Możliwość stosowania pogłównego. SUPRA CALC jest to wapno które działa w glebie do 2 lat ze względu na swoją reaktywność.

Sposób i terminy stosowania:

Nawóz można stosować w okresie od wiosny do późnej jesieni przed uprawą gleby lub pogłównie gdy warunki wzrostu roślin uprawnych na to pozwalają. Nawóz należy rozprowadzać równomiernie po powierzchni pola przy użyciu dostępnych rozsiewaczy do nawozów.

DAWKOWANIE 400-1500KG/h

Specyfikacja produktu:

Wapno SUPRA CALC granulowane to nawóz wysokoreaktywny o najwyższych parametrach odkwaszających i wysoko rozpuszczalny w wodzie. Produkt ten powstaje wskutek specjalistycznego przerobu skał wapiennych Jury Krakowsko-Częstochowskiej i jest zaliczony wg klasyfikacji opublikowanej w Ustawie z dn. 25.07.2000r., a granulki mają rozmiar od 2mm do 6mm. Dzięki czemu ma to bezpośrednie przełożenie na szybkość i efektywność procesów przenikania do gleby i systemu korzeniowego roślin. Daje natychmiastowy efekt widoczny gołym okiem.

Trwałość produktu:

Produkt właściwie transportowany i przechowywany zachowuje bardzo dobrą żywotność. Nawet długie przechowywanie nie wpłynie na jakość produktu. Może ulec zmianie jedynie opakowanie (proces wyblaknięcia lub starzenia), ale nie ma wpływu na jakość i reaktywność substancji czynnych.