Calc Magnesium Wapno Węglanowo Magnezowe Granulowane

Typ: G.1.3a Tlenek wapnia i tlenek magnezu (CaO + MgO) co najmniej czterdzieści pięć procent (45%). w tym tlenek wapnia (CaO) -30% tlenek magnezu (MgO) -15%


CALC MAGNESIUM jest nawozem przeznaczonym do stosowania na wszystkie rodzaje gleb, w szczególności o odczynie bardzo kwaśnym i lekko kwaśnym, we wszystkich uprawach rolniczych, na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na zawartość wysoce reaktywnego składnika powinien być stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w wapń.

Jest również popularnym nawozem stosowanym w uprawach warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych. Zalecany na gleby o bardzo niskiej klasie agronomicznej oraz na gleby ciężkie i zwięzłe gdzie należy stosować wapno w postaci odżywczej.

nawóz środek wapnujący

Sposób i terminy stosowania:

CALC MAGNESIUM – wapno granulowane zawierające magnez przeznaczone jest do odkwaszania wszystkich rodzajów gleb. Nawóz szybko poprawia odczyn gleby, co umożliwia roślinom lepsze pobieranie składników pokarmowych oraz ogranicza pobieranie metali ciężkich np. ołowiu, kadmu, chromu itp. CALC MAGNESIUM doprowadza do optymalnego dla roślin odczynu podłoża, wnosi do gleby ważny składnik pokarmowy jakim jest wapń, korzystnie wpływa na właściwości fizyczne gleby, co przyczynia się do utrzymania korzystnych dla roślin stosunków powietrzno-wodnych. Wysoka rozpuszczalność stymuluje glebę do szybkiej zmiany pH oraz prawidłowego rozwoju i wzrostu upraw. Jest to produkt zdecydowanie dominujący nad pozostałymi nawozami. Nawóz o wyjątkowo stabilnej granuli i bardzo niskiej wilgotności.

Wielkość dawek nawozu:

Zalecana dawka zgodnie z zaleceniami nawozowymi, zależnie od wymagań roślin uprawnych i potrzeb wapnowania. W przypadku stosowania nawozu pogłównie na rośliny nie należy przekraczać dawki 0,5 t CaO/ha. . Dla większości upraw i gleb w Polsce dawki wynoszą od 500kg – 1500kg na 1 hektar.

Zasady stosowania:

CALC MAGNESIUM przeznaczony jest do stosowania pod uprawy polowe, ogrodnicze, sadownicze, użytki zielone i poplony, na wszystkie gleby, szczególnie ubogie w magnez niezależnie od ich składu mechanicznego. Daje dobre efekty w nawożeniu łąk, pastwisk oraz plantacji trwałych. Odkwasza glebę poprawiając jej chemiczną i fizyczną strukturę.

Specyfikacja produktu:

CALC MAGNESIUM to nawóz mineralny wapniowo-magnezowy w formie granulowanej uzyskiwany w wyniku oczyszczania i rozmielania skał dolomitowych, które są następnie poddawane procesowi granulacji. Produkt ten spełnia bardzo ważne funkcje nawozowe, zmniejsza zakwaszenie gleby, tym samym polepsza warunki wzrostu roślin oraz dostarcza do gleby niezbędny magnez. Dodatkowo poprawia odporność roślin na przemarzanie, reguluje proces asymilacji, ułatwia pobieranie składników pokarmowych oraz jest źródłem plonotwórczego wapnia i magnezu.

Trwałość produktu:

Produkt właściwie transportowany i przechowywany zachowuje bardzo dobrą żywotność. Nawet długie przechowywanie nie wpłynie na jakość produktu. Może ulec zmianie jedynie opakowanie (proces wyblaknięcia lub starzenia), ale nie ma wpływu na jakość i reaktywność substancji czynnych.